Polityka prywatności

Mamy nadzieję, że zakupy w naszym sklepie sprawiły Państwu ogromną radość.

Ochrona danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego www.furrydot.com jest dla nas bardzo ważna. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego furrydot.com oznacza akceptację przedstawionych warunków.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przysługujące im prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

   

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Furrydot Jagoda Czubała, z siedzibą w Stęszewku (kod pocztowy 62-010) przy ul. Wiosłowej 3, NIP: 7773063408, REGON: 389559579, adres e-mail: info@furrydot.com

   

 3. Administrator przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu realizacji Zamówień.

   

 4. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach
  i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m. in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

   

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

   

 6. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne dla dokonania zakupu w Sklepie.

   

 7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych: prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe przechowujemy oraz dostępu do nich, prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne, prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

   

 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sklep Internetowy może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi przez Państwa zakupami.

   

 9. Dane Użytkownika będą przekazywane do innych podmiotów z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów w tym podwykonawcy, banki realizujące płatności, firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi i wsparcia systemów teleinformatycznych, dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy, podmioty świadczące usługi marketingowe, księgowe, prawne i informatyczne. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

   

 10. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

   

 11. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO. 

  PLIKI "COOKIES"

 12. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 13. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

 14. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Operator wykorzystuje te pliki do: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu; dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 
 15. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 16. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 17. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 
 18. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 19. Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.